Alfanumerické zariadenia na meranie uťahovacieho momentu od spoločnosti Desoutter Industrial Tools sú určené na monitorovanie a zhromažďovanie výsledkov kontrol uťahovacích momentov skrutkovačov, momentových kľúčov alebo západkových kľúčov.

Alfanumerické zariadenia na meranie uťahovacieho momentu


Alfanumerické zariadenia na meranie uťahovacieho momentu od spoločnosti Desoutter Industrial Tools sú určené na monitorovanie a zhromažďovanie výsledkov kontrol uťahovacích momentov skrutkovačov, momentových kľúčov alebo západkových kľúčov.

Zariadenia na meranie uťahovacieho momentu (3)

Objavte všetky produkty radu Zariadenia na meranie uťahovacieho momentu spoločnosti Desoutter Industrial Tools. Zoznámte sa s kompletným radom produktov Zariadenia na meranie uťahovacieho momentu a obráťte sa na spoločnosť Desoutter Industrial Tools so žiadosťou o cenovú ponuku alebo prezentáciu.

Miniatúrny náhľad Číslo dielu Model Rozsah hodnôt uťahovacieho momentu (Nm)
6159351400 ALPHA D1 0.1 - 1
6159351410 ALPHA D5 0.5 - 5
6159351420 ALPHA D16 1.6 - 16
Stiahnite si plán ku konceptu Priemysel 4.0! Stiahnite si plán ku konceptu Priemysel 4.0!