Všetky produkty a všetky situácie sú jedinečné. Spoločnosť Desoutter Industrial Tools vám preto poskytuje aj riešenia na mieru. Systémy vyvíjame v našich aplikačných strediskách v Európe, USA a Ázii.

Získajte riešenie priamo na mieru pre svoju oblasť podnikania


Množstvo výrobcov na celom svete sa spolieha na uťahovacie systémy spoločnosti Desoutter vyvinuté na mieru v závislosti od ich montážnych požiadaviek a v súlade s normami na zabezpečovanie kvality a odstraňovanie nedostatkov. Tieto systémy vyvíjame v našich aplikačných strediskách v Európe, USA a Ázii.

ŠTANDARDIZÁCIA NA ÚČELY RIEŠENÍ NA MIERU

Pri vytváraní jednotlivých riešení nie je potrebné vždy vyvíjať to, čo už niekedy bolo vyvinuté! To je zároveň dôvod, prečo sa pri vytváraní riešení na mieru spoliehame na štandardné konštrukčné prvky, ktoré naši odborníci dokážu zostaviť veľmi rýchlo a osvedčeným spôsobom.

Naše štandardné konštrukčné prvky považujeme za základ, z ktorého vychádzame. Ale keďže každý zákazník má svoje špecifické požiadavky, každodenne vytvárame ďalšie konštrukčné prvky.

Pri zostavovaní jednotlivých konštrukčných prvkov následne využívame štandardné postupy. Požiadavky našich zákazníkov však majú svoje špecifiká, preto každý týždeň vytvárame aj nové postupy.

Takto fungujú všetky naše aplikačné a integračné strediská. Zároveň to je aj dôvod, prečo si naše tímy na celom svete tak obľúbili štandardizáciu: vytvárajú si totiž svoje vlastné štandardy, ktoré následne rozvíjajú a upravujú tak, aby mohli poskytovať maximálne flexibilné služby. Vždy dokážu včas navrhnúť ideálne riešenie, ktoré je v súlade s vašimi špecifikáciami. A to jednoducho preto, lebo majú vždy k dispozícii potrebné štandardizované konštrukčné prvky.
Vytváranie osvedčených riešení na mieru, ktoré možno veľmi rýchlo implementovať, môže byť hlavným mottom našich aplikačných a integračných stredísk.

CELOSVETOVÉ ZASTÚPENIE

Riešenia na mieru majú skutočný význam len vtedy, ak sme tam vždy pre vás. Preto sú naše integračné strediská rozmiestnené po celom svete tak, aby sme boli vždy blízko vás a mohli s vami bezprostredne spolupracovať tempom, ktoré vám bude vyhovovať.

Globálny partner s miestnou podporou

Všetky tieto odborné strediská fungujú ako sieť profesionálov a odborníkov. Akékoľvek riešenie, ktoré je navrhnuté v Nemecku, je okamžite k dispozícii nášmu integračnému stredisku v Brazílii a naopak. Akékoľvek odborné znalosti našich kolegov zo Severnej Ameriky môžu využívať aj naši experti v Číne.

V konečnom dôsledku toto prepojenie odborných znalostí prispieva k dosiahnutiu maximálnej kvality služieb poskytovaných našim zákazníkom.

PODPORNÉ TÍMY

Namiesto viacerých tímov roztrúsených po celom svete zabezpečuje podporu v súvislosti s každým riešením na mieru len jeden virtuálny tím. Tím poverený realizáciou vášho projektu sa skladá z tých najvhodnejších odborníkov na danú oblasť.

Ideálna kombinácia tých najvhodnejších odborníkov pre každý projekt

Každý projekt si vyžaduje iných odborníkov: vedúcich projektu, automatizačných technikov a mechanikov.

Obyčajné zoskupenie potrebných odborníkov však ešte nie je tím. A už vonkoncom to nemusí byť tím vhodný pre váš projekt. Z toho dôvodu v spoločnosti Desoutter vyberáme jednotlivých členov tímu nielen na základe ich odbornosti, ale predovšetkým podľa toho, ako dokážu čo najoptimálnejšie využiť svoje odborné znalosti a skúsenosti pri realizácii vášho projektu.

Dokonale prispôsobený tím pre dokonale riešenie na mieru

Kozmický a letecký priemysel, automobilový priemysel či výroba terénnych automobilov – to všetko sú rozdielne odvetvia, ktoré si vyžadujú odlišné odborné schopnosti.

V úplne prvej fáze realizácie vášho projektu sa spoločnosť Desoutter snaží o to, aby boli na projekt nasadení odborníci s čo najvhodnejšou špecializáciou. Váš projektový tím bude teda vždy ten najvhodnejší práve pre vás.

Spoločnosť Desoutter vám totiž neponúka hocijaký tím, ponúka vám ten správny tím.

Teraz si už určite uvedomujete, že odborníci spoločnosti Desoutter, ktorí pracujú na vašom projekte, majú veľký podiel na úspechu riešenia vytvoreného na mieru práve vám – tí správni ľudia so správnymi nástrojmi.

Cart

Váš nákupný košík

Položka bola odstránená. Späť