História spoločnosti Desoutter Industrial Tools

História spoločnosti Desoutter Industrial Tools


Za svoje dnešné celosvetové prvenstvo v oblasti montážnych riešení vďačí spoločnosť Desoutter tomu, že dokázala využiť jedinečnú kombináciu svojich schopností a odborných znalostí. Spoločnosť Desoutter, ktorá bola založená v roku 1914, sa špecializuje na výrobu pneumatických skrutkovačov, vŕtačiek a vŕtačiek s automatickým posuvom. Vo Francúzsku bola v roku 1918 založená spoločnosť Georges Renault, ktorá sa zameriavala na výrobu elektrického náradia, uťahovacích systémov a náradia na odoberanie materiálu. V USA bola potom v roku 1977 založená spoločnosť Techmotive Tools, ktorá vyrába inteligentné náradie a montážne systémy napájané jednosmerným prúdom. Nasleduje spoločnosť Scan Rotor, ktorá bola založená v roku 1977 a ktorá sa zameriava na zariadenia určené na použitie pri vytváraní skrutkových spojov. Spoločnosť SETITEC Line, ktorá bola založená v roku 2005, sa špecializuje na pokročilé riešenia ADU na vŕtanie v leteckom a kozmickom priemysle.

Pôvod názvu spoločnosti Desoutter

Žilo päť bratov Desoutterovcov a všetci boli vášniví letci...

História inovatívnej značky

Posuňte časovú os myšou zľava doprava.

História inovatívnej značky

Zákazníci odporúčajú spoločnosť Desoutter

Naši zákazníci a partneri o nás povedali...

AIRBUS FRANCÚZSKO

Spoločnosť Airbus je divízia výroby lietadiel skupiny Airbus (pôvodne Európska aeronautická obranná a vesmírna spoločnosť). Sídlo má vo Francúzsku a v roku 2013 jej výrobné závody opustilo 626 dopravných lietadiel. Spoločnosť je okrem iného známa výrobou a uvedením na trh lietadla Airbus a320, ktoré je prvé komerčne úspešné osobné dopravné lietadlo so systémom elektroimpulzného riadenia, a takisto najväčšieho dopravného lietadla na svete – Airbus a380.

Baptiste Bertrand – zodpovedný pracovník a kontaktný bod pre postupy uťahovania v rámci montážneho oddelenia

Mám na starosti a pôsobím ako kontaktný bod v súvislosti s uťahovacími postupmi v rámci montážneho oddelenia spoločnosti Airbus Nantes (Francúzsko).

Historicky sme našu spoluprácu začali so spoločnosťou Georges Renault, ktorá nám pomohla s implementáciou zariadení na vŕtanie. Potom sme v rámci programu A350 začali používať prvé elektrické uťahovačky.

Zo samotnej povahy nášho podnikania cítime veľkú zodpovednosť za cestujúcich a považujeme za svoju povinnosť nepoľavovať z našich náročných požiadaviek týkajúcich sa výroby bezpečných lietadiel.

Spoločnosť Desoutter sa vyvíjala spoločne s našimi potrebami a preto aj naďalej každý deň pri opracovávaní povrchov (brúsky, vŕtačky a pod.) a pri montážnych postupoch (priebežné alebo konečné uťahovanie) používame náradie práve od tohto výrobcu.

APRILIA TALIANSKO

Výrobca motocyklov Aprilia je hlavným zástupcom skupiny Piaggio v športových súťažiach.

Agostino Masiero – technologický riaditeľ

Aprilia je popredná svetová značka, ktorá využíva najmodernejšie technológie v oblasti motorov. Náš neustály rast a udržiavanie popredného miesta na trhu s motocyklami majú základ v produktivite, spoľahlivosti, inováciách a nepretržitom investovaní do výskumu a vývoja.

V roku 2010 sme sa rozhodli, že potrebujeme monitorovať výsledky z uťahovania spojov, predovšetkým pri uťahovaní bŕzd, kolies a riadenia. Spoločnosť Desoutter nám predstavila ideálne riešenie prispôsobené našim potrebám – systém CVI3 a elektrické náradie ako CVIC II, MC a EAD. Okrem toho nám pomohli upraviť na mieru nadstavce a softvér.

Značka Aprilia je nadmieru spokojná s náradím spoločnosti Desoutter a takisto s poskytovanými službami. Spoločnosť Desoutter je v súčasnosti dodávateľom náradia pre celú skupinu Piaggio.

Podľa môjho názoru spočíva úspech spoločnosti Desoutter v troch základných faktoroch: v odbornej spôsobilosti a produktivite technického a servisného tímu, kvalite technológií a vo vynikajúcom pomere ceny a kvality.

CATERPILLAR USA

Caterpillar je popredný svetový výrobca stavebných a ťažobných strojov, motorov na naftu a zemný plyn, priemyselných plynových turbín a dieselelektrických lokomotív.

Gary Joslyn – Projektový výrobný inžinier

Spoločnosť Caterpillar hľadala globálneho dodávateľa náradia, ktorý by jej dokázal ponúknuť riešenia na mieru a zabezpečiť celosvetové pokrytie pre všetky závody Caterpillar. Na základe týchto požiadaviek spoločnosť Desoutter zorganizovala komplexné predstavenie svojho portfólia v centrále spoločnosti Caterpillar a predviedla nám možnosti svojich produktov. Už od tohto prvého stretnutia spoločnosť Caterpillar považovala partnerstvo zo spoločnosťou Desoutter v súvislosti s globálnym zabezpečovaním náradia za správnu možnosť!

Podľa môjho názoru tím spoločnosti Desoutter ponúka rozsiahlu pomoc pri rozhodovacích procesoch vrátane hlbokej znalosti produktov, vynikajúcich komunikačných schopností, obrovského tímového nadšenia a neúnavnej snahy spraviť vždy niečo navyše.

Ich pomoc pri optimalizovaní našich výrobných procesov je neopísateľná. Naša spoločnosť kladie veľký dôraz na dodržiavanie prísnych noriem týkajúcich sa kvality v súvislosti s kritickými spojmi a náradie spoločnosti Desoutter s primeranou dávkou technológií a adekvátnou cenou do tohto konceptu ideálne zapadá.

CHANGAN AUTOMOBILE ČÍNA

Spoločnosť Changan Automobile bola založená v roku 1862 a je považovaná za priekopníka čínskeho moderného priemyslu. Tento renomovaný výrobca automobilov v súčasnosti zamestnáva takmer 50 000 zamestnancov. V oblasti výroby sa spoločnosť primárne zameriava na výrobu osobných vozidiel, mikrovanov, malých nákladných vozidiel a dodávkových vozidiel na komerčné použitie.

Gui Cheng Sheng – hlavný inžinier pre finálnu montáž motora technického oddelenia spoločnosti Changan

V roku 2009 sa spoločnosť rozhodla modernizovať používané náradie, aby zvýšila kvalitu montážnych postupov.

Spoločnosť chcela pomocou moderného náradia znížiť počet chýb operátorov a zabezpečiť presný uťahovací moment. Keďže parametre uťahovania možno monitorovať, môžu slúžiť ako vedecký základ pre zvyšovanie kvality a vývoj ďalších opatrení.

Komplexné integrované riešenie spoločnosti Desoutter zvažovalo aj také aspekty, nad ktorými sme sa ani nezamýšľali, a poskytlo nám niekoľko veľmi praktických odporúčaní za atraktívnych cenových podmienok.

Popri optimalizácii výrobných postupov nám spoločnosť Desoutter pomáha zlepšovať pracovné prostredie znižovaním hlučnosti a zjednodušovať pracovné činnosti používaním ergonomického náradia.

Okrem produktov sme maximálne spokojní aj so službami spoločnosti Desoutter. Spoločnosť Desoutter napríklad zorganizovala niekoľko technických seminárov, na ktorých nám jej odborníci vysvetľovali technické záležitosti a poskytli členom nášho tímu profesionálne školenie v oblasti technológií uťahovania.

COMAC ČÍNA

Commercial Aircraft Corporation of China (Comac) je štátna spoločnosť, ktorá je popredným výrobcom veľkých osobných dopravných lietadiel v Číne. Spoločnosť bola poverená komplexným plánovaním vývoja lietadiel, regionálnych leteckých programov a industrializáciou výroby civilných lietadiel v Číne. Spoločnosť Comac sa zaoberá vývojom, výrobou a leteckými testmi civilných lietadiel a príslušných produktov, ale takisto sa venuje marketingu, poskytovaniu servisu, lízingu a prevádzke civilných lietadiel.

Han Jianbing – zástupca riaditeľa pre finálnu montáž

Spoliehame sa na náradie spoločnosti Desoutter s nízkou hmotnosťou a veľkým výkonom, ktoré používame na zníženie náročnosti manuálnej práce zamestnancov a na zvýšenie kvality produktov. Spoločnosť Desoutter nám poskytla súbor riešení na mieru, ktoré boli ideálne prispôsobené našim podmienkami a získali si uznanie našich montážnych pracovníkov.

Pomohlo nám to skrátiť čas spracovania, urýchliť proces výroby, zvýšiť kvalitu produktov a zároveň znížiť náročnosť práce.

Spoločnosť Desoutter riešila všetky naše požiadavky na náradie, riešenia a služby s maximálnou rýchlosťou, efektivitou a spoľahlivosťou. Rozsiahle skúsenosti a know-how z kozmického a leteckého priemyslu nás presvedčili, že spoločnosť Desoutter je pre nás tým najvhodnejším a najdôveryhodnejším partnerom!

DACIA RENAULT RUMUNSKO

Spoločnosť Dacia je rumunská automobilka, ktorá patrí pod francúzskeho výrobcu vozidiel Renault. Je najväčším rumunským vývozcom a piatym najväčším európskym výrobcom automobilov z hľadiska objemu výrobu.

Florian Georgescu – líniový vedúci pre montážnu linku motorov H4xx

So spoločnosťou Desoutter spolupracujeme už 14 rokov. Vtedy bol v spoločnosti Dacia implementovaný prvý projekt firmy Renault. Cieľom bolo neustále zvyšovať kvalitu existujúcich produktov a zároveň integrovať nové produkty v súlade so štandardmi kvality spoločnosti Renault.

V súčasnosti pracujem ako vedúci montážneho tímu pre motor Hxx a väčšina našich činností zahŕňa procesy uťahovania. Používame exkluzívne len systémy spoločnosti Desoutter, pretože v maximálnej možnej miere spĺňajú naše požiadavky na spôsobilosť, odolnosť a produktivitu a sú to inovatívne riešenia na mieru s absolútnou spätnou sledovateľnosťou výsledkov uťahovania, čo zabezpečuje celkovú kvalitu produktu.

Som presvedčený, že najsilnejšie stránky spoločnosti Desoutter spočívajú v jednoduchom softvérovom rozhraní, spoľahlivosti a rozmanitosti produktov. Neustály technický vývoj uťahovacích systémov spoločnosti Desoutter je zárukou, že budú vždy spĺňať aj tie najnovšie požiadavky odvetvia.

DELPHI TVS INDIA

Spoločnosť Delphi-tvs je spoločný podnik firiem Delphi Corporation (USA) a TV Sundaram Iyengar & Sons (India), ktorý vyrába zariadenia na vstrekovanie motorovej nafty pre osobné vozidlá, športové vozidlá, úžitkové vozidlá, minivany, ľahké komerčné vozidlá, traktory, jednovalcové a dvojvalcové motory.

A Srinivas Rao – zástupca generálneho riaditeľa – PED

Prvé pneumatické náradie sme začali dovážať zo Spojeného kráľovstva ešte v roku 1991. Od úplného začiatku nám spoločnosť Desoutter poskytovala vynikajúcu miestnu podporu, výbornú dostupnosť náhradných dielov a dobrú servisnú podporu, čo postupom času prerástlo do stabilného, dlhoročného partnerstva.

Odvtedy naše výrobky prešli mnohými vývojovými zmenami a vždy sme boli maximálne spokojní s novými modelmi dodanými spoločnosťou Desoutter: nikdy sme sa nestretli s nedostatkami v rámci kontroly, ako sa nám to stávalo predtým.

Všetko sleduje jeden spoločný cieľ – bezpečnosť zákazníka, čo je v dokonalom súlade s našimi hodnotami.

Takisto oceňujeme skutočnosť, že nová generácia náradia nemá žiadne obmedzenia, čo nám dáva skutočnú flexibilitu v súvislosti s automatizáciou. Naše výrobné postupy dokážeme prispôsobovať v závislosti od nových cieľov.

ELECTROLUX TALIANSKO

Spoločnosť Electrolux je globálny líder v oblasti domácich spotrebičov. V jej ponuke sa nachádzajú dôkladne navrhnuté, inovatívne riešenia pre domácnosti a firmy. V Taliansku má spoločnosť Electrolux päť výrobných závodov, ktoré zásobujú trh s profesionálnymi a domácimi spotrebičmi.

Emanuele Quarin – zodpovedný riaditeľ v závode Porcia

Spolupráca medzi spoločnosťami Electrolux a Desoutter sa začala už v roku 1980 a postupom času prerástla do silného partnerstva. Závod Porcia sa zaviazal k neustálemu zlepšovaniu a spoločnosť Desoutter v súlade s týmto záväzkom neustále zabezpečovala vylepšené uťahovacie a ergonomické riešenia.

V spoločnosti Desoutter sme našli partnera, ktorý sa nebojí výziev, čo sa potvrdilo v roku 1991, keď sme spustili prvý projekt automatizácie. Niekedy sme samozrejme uvažovali aj nad nadviazaním spolupráce s inými dodávateľmi, ale nakoniec vždy zvíťazilo rozhodnutie pokračovať v spolupráci so spoločnosťou Desoutter, pretože sme sa vždy mohli spoľahnúť na ich podporu pri hľadaní toho najlepšieho riešenia.

Rád by som zdôraznil proaktívnosť spoločnosti Desoutter pri spoločnom hľadaní najlepšieho spôsobu práce. V roku 2010 som výrazne ocenil, že pri prechode z pneumatického náradia na elektrické (s cieľom splniť požiadavky kladené na kvalitu a dosiahnuť vyššiu úsporu energie) sme mali za partnera práve spoločnosť Desoutter.

Skutočnosť, že spoločnosť Desoutter oslávila už sté výročie od svojho vzniku, znamená, že má za sebou obrovské množstvo skúseností a pretrvávajúcich snáh o inovácie!

EMBRAER BRAZÍLIA

Embraer S.A. je brazílsky firemný konglomerát, ktorý vyrába komerčné, vojenské, obchodné a poľnohospodárske lietadlá a takisto poskytuje letecké služby. Zároveň to je najväčší výrobca komerčných prúdových lietadiel s kapacitou až 120 pasažierov na svete a jeden z popredných brazílskych vývozcov.

Emílio Delfino de Souza Neto – odborník na náradie & Carlos Alberto Anderson – inžinier pre rozvoj procesov

Hľadali sme spoločnosť, ktorá by dokázala zabezpečiť prvotriedne technológie pre naše stále komplexnejšieho montážne postupy pri výrobe lietadiel, ktoré si vyžadujú absolútnu presnosť. Takisto sme chceli zlepšiť ergonomické podmienky pre našich pracovníkov. A tak sa pred 25 rokmi začala medzi spoločnosťami Embraer a Desoutter spolupráca, ktorej dôsledkom bolo zvýšenie produktivity a zlepšenie ergonomických podmienok.

Vieme, že spoločnosť Desoutter neustále vyvíja nové technológie, ktoré našej spoločnosti môžu pomôcť.

Takisto si uvedomujeme, že letecký priemysel si vyžaduje prispôsobené produkty a čoraz väčšiu špecializáciu. Preto sme radi, že sa v tomto ohľade môžeme vždy spoľahnúť na spoločnosť Desoutter, ktorá napríklad akvíziou spoločnosti SETITEC rozšírila svoje portfólio produktov o riešenia, ktoré sú vhodné špecificky pre náš segment.

Spoločnosť Desoutter oslávila sté výročie od svojho vzniku a podľa nás to je preto, lebo je to silná a etická spoločnosť s obrovským množstvom skúseností vo svojom odvetví, ktorá reaguje na potreby trhu!

FAURECIA FRANCÚZSKO

Faurecia je francúzska skupina, ktorá sa zaoberá konštrukciou a výrobou automobilového vybavenia. Spoločnosť vyvíja, vyrába a predáva komponenty pre výrobcov automobilov: sedadlá, interiérové systémy, technológie na riadenie emisií a automobilové exteriéry.

François Coulon – expert na uťahovacie náradie

V roku 1999 začal jeden z našich zákazníkov požadovať od svojich dodávateľov ešte vyššie zameranie na kvalitu. V dôsledku toho sme sa rozhodli nahradiť naše pneumatické náradie elektrickým riešením od spoločnosti Desoutter, aby sme mali pod kontrolou uhol aj uťahovací moment pri každom uťahovaní spojov.

Mne osobne veľmi imponuje nadšenie spoločnosti Desoutter pre spoločný rozvoj. Vždy si vypočuli naše špecifické požiadavky a spolupracovali s nami na vývoji riešenia na mieru.

Skutočnosť, že majú obchodné zastúpenia po celom svete, je pre nás takisto veľkou výhodou. Napríklad v Rusku nám podpora miestneho tímu spoločnosti Desoutter umožnila vo veľmi krátkom čase spustiť novú výrobnú linku, v dôsledku čoho sa nám podarilo výrazne znížiť náklady.

Takisto musím vyzdvihnúť efektívnosť platformy My Desoutter Cloud, ktorá nám zjednodušila výmenu informácií týkajúcich sa stratégií a našich osvedčených montážnych postupov medzi spoločnosťou Desoutter a tímami spoločnosti Faurecia na celom svete.

GENERAL MOTORS S.A. JUŽNÁ AFRIKA

General Motors je americká nadnárodná korporácia, ktorá navrhuje, vyrába, predáva a distribuuje vozidlá a komponenty vozidiel. Skupina vyrába vozidlá v 37 krajinách pod 10 rôznymi značkami. V Južnej Afrike spoločnosť General Motors napríklad vyrába vozidlá Chevrolet Utility, niektoré komponenty pre vozidlá Chevrolet Spark, ľahké komerčné vozidlá Isuzu a nákladné vozidlá Isuzu.

Graham Bell – technický riaditeľ

Naša spolupráca so spoločnosťou Desoutter sa začala pri otvorení závodu na vozidlá Opel Corsa v roku 1996. V tom čase sme sa rozhodli nadviazať spoluprácu so spoločnosťou Desoutter a nie s iným dodávateľom, pretože mali obchodné zastúpenie v mieste závodu, poznali miestne podmienky a zároveň ponúkli veľmi výhodnú cenu na projekt.

Pamätám si, že v porovnaní s konkurenciou mala spoločnosť Desoutter najlepšiu prezentáciu a odborné poznatky.

Hlavné ciele našej spoločnosti v súvislosti s dodávkou a montážou boli rýchly čas dodania, zaručená kvalita a spoľahlivosť. Keď si na to takto spätne spomínam, môžem povedať, že poskytnutá technická podpora výrazne predčila moje očakávania!

Vždy sme otvorení novým výzvam a projektom a spoločnosť Desoutter nám pomáha posúvať sa vpred vďaka nikdy nekončiacemu prílevu inovácií. Spoločnosť Desoutter oslavuje sté výročie od svojho vzniku a vďaka svojej vysokej a špecializovanej odbornosti vo veľmi špecifických segmentoch spĺňa všetky požiadavky kladené na celosvetovú spoločnosť!

HELLA AUTOMOTIVE MEXIKO

Spoločnosť Hella je popredný výrobca svetlometov, zadných svetiel a hmlových svetiel pre automobilový priemysel. Predajne a obchodných partnerov má vo viac ako 100 krajinách vrátane Mexika. Hella je dodávateľom náhradných súčiastok pre automobilový priemysel a servisné dielne s komplexným a neustále sa rozširujúcim sortimentom dielov v hlavných oblastiach ako osvetlenie, elektrické komponenty, elektronika a tepelné riadiace systémy.

Technický riaditeľ

Pred 10 rokmi sme začali používať náradie radu CVI od spoločnosti Desoutter, aby sme zvýšili kontrolu kvality pri kritických plastových spojoch. Spravili sme si dôsledný test a porovnali sme technické funkcie, parametre nastavenia, miestny servis, podporu a takisto dostupnosť náradia a ukázalo sa, že spoločnosť Desoutter dokáže splniť všetky naše požiadavky.

Vynikajúce výsledky nás podporili v tom, aby sme v súvislosti s našimi špecifickými potrebami aj naďalej pokračovali v spolupráci a spoločnosť Desoutter sa stala naším celosvetovým dodávateľom.

Ich náradie je ideálne pre naše súčasné montážne postupy a oceňujeme predovšetkým ich odolnosť – máme náradie, ktoré má za sebou viac ako 3 milióny pracovných cyklov bez akýchkoľvek problémov, spolu s jednoducho nastaviteľným a použiteľným softvérom.

Okrem výkonu potrebujeme vždy rozumieť aj stratégiám týkajúcim sa uťahovacích momentov a postupov uťahovania a spoločnosť Desoutter nám pomáha zabezpečiť dostatočné množstvo potrebných technických informácií, aby sme si udržali svoju konkurencieschopnosť.

HELLA AUTOTECHNIK NOVA ČESKÁ REPUBLIKA

Spoločnosť Hella Autotechnik Nova je popredný výrobca svetlometov, zadných svetiel a hmlových svetiel pre automobilový priemysel.

Karel Volcik – riaditeľ pre montážne technológie

Spoluprácu so spoločnosťou Desoutter sme nadviazali v roku 2007. V tom čase sme hľadali pokročilé technológie na zdokonalenie našich výrobných postupov, najmä riešenia týkajúce sa používania viacerých cyklov uťahovania a programovateľné techniky uťahovania.

Spoločnosť Desoutter nám ponúkla inovatívne systémy prispôsobené na mieru našim požiadavkám a pomohla nám dosiahnuť naše ciele!

Už od samotného začiatku na nás zapôsobili rôzne aspekty poskytnutého náradia ako robustnosť, odolnosť a trvácnosť s nenáročnou údržbou, ale tiež presnosť a vysoká spôsobilosť.

Tím technickej podpory spoločnosti Desoutter nám potom pomohol optimalizovať používané techniky uťahovania a poskytol nám najnovšie technológie v oblasti uťahovania. V súčasnosti dokážeme monitorovať špecifické parametre všetkých uťahovaných spojov. Takisto máme prehľad o všetkých parametroch týkajúcich sa spojov, čo nám pri montáži pomáha zabezpečiť rovnomernú kvalitu.

Vďaka riešeniam od spoločnosti Desoutter sme si absolútne istí, že dokážeme dosiahnuť požadované parametre a zabezpečiť 100 % kvalitu našich výrobných postupov.

HERO MOTOCORP LIMITED INDIA

Hero Motocorp Ltd. je indický výrobca motocyklov a skútrov so sídlom v Nai Dillí. Je to najväčší výrobca dvojkolesových motorových vozidiel na svete. Cieľom spoločnosti je stať sa globálnym podnikom, ktorý dokáže reagovať na všetky požiadavky a potreby svojich zákazníkov týkajúce sa mobility a zároveň bude určovať štandardy v oblasti technológií, štýlu a kvality.

AK Taneja – generálny manažér – výrobná technika

Naša spoločnosť vyrástla veľmi rýchlo. Výroba sa zvýšila päťnásobne – pôvodne sme vyrobili 2 000 motocyklov na závod denne a dnes to už je viac ako 9 000. So spoločnosťou Desoutter sme začali spolupracovať najmä preto, lebo sme potrebovali tento rast zvládnuť bez toho, aby sme z dohľadu stratili náš hlavný cieľ: nulový počet reklamácií!

Po 10 rokoch obojstranne výhodnej spolupráce môžeme bez akýchkoľvek obáv povedať, že parametre tohto náradia sú excelentné a umožňujú nám vyrábať motocykle prvotriednej kvality. Výsledok: žiadne reklamácie zo strany zákazníkov a vynikajúce výsledky v oblasti bezpečnosti.

Tím spoločnosti Desoutter je maximálne skúsený a motivovaný a správajú sa k nám ako k najdôležitejšiemu zákazníkovi. Dokážu plniť všetky naše požiadavky vo veľmi krátkom čase a neustále prichádzajú s novými riešeniami a službami na mieru.

Celému tímu spoločnosti Desoutter želáme len to najlepšie a prajeme vám ďalší rast a oslavu vo veľkom štýle!

HINDUSTAN AERONAUTICS LIMITED INDIA

Indická štátna spoločnosť riadená ministerstvom obrany, ktorá sa primárne venuje výrobe a montáži lietadiel a súvisiacej leteckej komunikačnej techniky, ale je takisto prevádzkovateľom letísk.

Rakesh Kumar Mishra – zástupca generálneho riaditeľa – IJT montáž

Naša spolupráca so spoločnosťou Desoutter sa začala v roku 1989. Naše vtedajšie divízie nevedeli o nových druhoch náradia na trhu. Tím spoločnosti Desoutter zorganizoval 10 až 15 prezentácií, navštevovali nás minimálne raz mesačne a viedli technické semináre, na ktorých zaškolili našich technikov. Po mnohých stretnutiach a následnej komunikácii nám ponúkli realistické riešenia presne na mieru, ktoré nám pomohli zmodernizovať technologické vybavenie! Z výhod ponúknutých riešení čerpáme až dodnes a spolupráca postupne prerástla v pevné partnerstvo – tím spoločnosti Desoutter je s nami v neustálom kontakte.

D. Rajasekaran – zástupca generálneho riaditeľa, letecká divízia

A životnosť náradia je naozaj pozoruhodná – na niektorých výrobných linkách ešte aj dnes používame takmer 30-ročné kusy náradia!

Spoločnosť Desoutter sa neuspokojí s riešením podľa prvotnej žiadosti, vždy nám ponúkli aj alternatívne riešenia, ktoré sa často ukázali naozaj relevantné. Pomohli nám optimalizovať výrobné postupy podľa našich konštrukčných a montážnych požiadaviek.

Spoločnosti Desoutter želáme, aby sa im darilo aj naďalej a nech sú pre nás oporou minimálne do 200. výročia svojho založenia!

IRKUTSK AVIATION PLANT RUSKO

Irkutský letecký závod je súčasťou korporácie Irkut, ktorá je známa predovšetkým ako výrobca vojenského lietadla Suchoj. Spoločnosť sa zaoberá konštrukciou, výrobou, uvedením do prevádzky a podporou špičkových lietadiel. V jej širokom a rôznorodom portfóliu nájdete napríklad cvičné bojové lietadlo Jak-130, letecké dopravné prostriedky bez posádky alebo komponenty pre dopravné lietadlá Airbus.

Georgi Polyakov – zástupca riaditeľa výroby

Keď sme začali vyrábať komponenty pre lietadlá Airbus A320, naši medzinárodní partneri nám odporučili, aby sme pouvažovali nad náradím anglicko-francúzskej značky Desoutter. Hľadali sme náradie, ktoré by dokázalo zabezpečiť maximálnu flexibilitu a produktivitu s minimálnym počtom nevyhovujúcich výrobkov, a teraz môžem s určitosťou povedať, že náradie spoločnosti Desoutter naplnilo všetky naše očakávania.

So spoločnosťou Desoutter sme spolupracovali aj na projekte MS-21 – osobné lietadlo stredného doletu využívajúce pokročilé technológie. V rámci tohto projektu sú požiadavky na výrobné postupy a kvalitu veľmi vysoké a vyžadujú najmodernejšie montážne náradie. Vŕtanie otvorov v požadovanej kvalite je bez použitia špeciálneho náradia, akým sú napríklad vŕtačky s automatickým posuvom, prakticky nemožné.

Spomedzi všetkých oslovených výrobcov náradia bola spoločnosť Desoutter jediná, ktorá nám dokázala zabezpečiť riešenie, vďaka ktorému sa nám podarilo dosiahnuť želaný výsledok.

Takisto by som chcel vyzdvihnúť vysokú úroveň odbornosti špecialistov spoločnosti Desoutter, ktorí nám vždy poskytli odbornú pomoc pri výbere najvhodnejšieho typu náradia. Nielenže sa nám podarilo dosiahnuť požadovanú kvalitu, ale zároveň sme skrátili potrebný čas a výrazne znížili výrobné náklady na vŕtanie otvorov.

JOHN DEERE ŠPANIELSKO

Spoločnosť John Deere je jedným z najväčších výrobcov poľnohospodárskych strojov na svete. John Deere Iberica sa zameriava na výrobu traktorov a v súčasnosti je špecialistom na technologicky vyspelé komponenty a kvalitné produkty pre poľnohospodárske, stavebné a záhradné vybavenie.

Carlos Miguel Hernanz Torres – výrobný technik

Naša spolupráca so spoločnosťou Desoutter začala v období, keď sme sa zamerali na proces neustáleho zlepšovania našich štandardov kvality, kedy sme sa rozhodli pre najnovšie technológie v oblasti uťahovania.

Neustále zlepšovanie nielen z pohľadu kvality, ale tiež proaktívneho prístupu smerom k štíhlejšej a lepšej produktivite: v tomto kontexte nám spoločnosť Desoutter ponúka riešenia na mieru.

Je to spoločná snaha – spojili sme sily, aby sme dokázali splniť naše náročné a neustále sa vyvíjajúce ciele.

Riešenia spoločnosti Desoutter týkajúce sa uťahovacieho náradia nevyužívame len vo výrobe, ale tiež na dosiahnutie lepšej kvality výrobkov. Naučili sme sa toho veľmi veľa a dnes už máme svoj vlastný štandard pre uťahovacie procesy.

Okrem náradia si veľmi pochvaľujeme aj školenia, ktoré nám pomáhajú lepšie využívať nové riešenia.

JAGUAR LAND ROVER ANGLICKO

Spoločnosť Jaguar Land Rover je najväčší britský výrobca automobilov. Jej hlavnou činnosťou je konštrukcia, vývoj, výroba a predaj vozidiel značky Jaguar a Land Rover. Spoločnosť Jaguar sa pôvodne venovala výrobe postranných vozíkov pre motocykle a až neskôr sa zamerala na výrobu osobných vozidiel a Land Rover je druhá najstaršia značka štvorkolesových vozidiel na svete.

Richard Isaac – hlavný inžinier pre SUV – pokročilá výrobná technika

Spoločnosť Jaguar Land Rover používa náradie Desoutter napájané jednosmerným prúdom už od roku 1985, ale moja osobná spolupráca so spoločnosťou Desoutter sa začala až v roku 1998, keď sme v závode Solihull predstavili nové vozidlo Range Rover. Cieľom našej spoločnosti bolo priniesť na trh najlepšie a najkvalitnejšie luxusné terénne vozidlá s pohonom 4x4 a zaručiť výnimočnú spokojnosť našich zákazníkov.

Riešenia spoločnosti Desoutter nám umožnili zabezpečiť vynikajúcu kvalitu, maximálnu spätnú sledovateľnosť a správnu dobu taktu (tzv. takt time). Dodané systémy sú absolútne flexibilné a umožňujú jednoduchý prechod procesov od jednej riadiacej jednotky k druhej, vďaka čomu dokážeme vyvážiť výrobné postupy.

Spoločnosť Desoutter má obrovské množstvo skúseností z oblasti automobilového priemyslu a veľmi rýchlo reaguje na naše požiadavky. Naša spolupráca je veľmi intenzívna, v dôsledku čoho sme si vybudovali silný partnerský vzťah.

Spoločnosť Desoutter je veľmi úspešná, neustále sa jej darí byť o krok pred konkurenciou a negatívne ju nezasiahli ani ekonomické problémy, ktoré pred piatimi rokmi zasiahli celý svet.

MAHINDRA & MAHINDRA INDIA

Spoločnosť Mahindra & Mahindra bola založená v roku 1945 ako spoločnosť obchodujúca s oceľou. V priebehu rokov sa spoločnosť diverzifikovala a rozdelila na viacero divízií, ktoré pokrývajú všetky kľúčové oblasti moderného hospodárstva: kozmický a letecký priemysel, poľnohospodárstvo, automobilový priemysel, komponenty, obrana, energetika, poľnohospodárske vybavenie, financie a poisťovníctvo, informačné technológie, logistika, dvojkolesové vozidlá a i.

MBS Tuli – viceprezident centrálneho výrobného technologického oddelenia

Od spoločnosti Desoutter sme najskôr potrebovali riešenie, ktoré by zabránilo úniku oleja z našich traktorov, zvýšilo komfort a znížilo únavu našich pracovníkov pri montáži traktorov a dobré ergonomické náradie. Všetky tieto požiadavky sa im podarilo splniť a zároveň nám pomohli eliminovať činnosti bez pridanej hodnoty.

Spoločnosť Desoutter je náš preferovaný obchodný partner v oblasti podpory a vytvárania alternatívnych riešení. Ich tím nám dokonca pomohol s výskumom a vývojom, aj keď to pre nich znamenalo dočasnú stratu zákaziek.

Takisto zabezpečili technologické školenie pre 400 našich zamestnancov v dokonale vybavených priestoroch pod vedením vysokokvalifikovaného tímu. V jednom z našich závodov sme dokonca oslavovali tzv. „Tech day“. Informácie a školenia týkajúce sa nových technológií spoločnosti Desoutter sa stali súčasťou práce nášho tímu.

Spoločnosti Desoutter vďačíme aj za to, že naše požiadavky na náhradné vybavenie sa znížili a naši operátori pracujú oveľa efektívnejšie.

MASCHINENFABRIK REINHAUSEN NEMECKO

Spoločnosť Maschinenfabrik Reinhausen je svetový líder v oblasti energetiky, ktorý sa primárne zaoberá reguláciou elektrických transformátorov (pomocou prepínačov odbočiek). Pôsobí prakticky vo všetkých oblastiach, ktoré sa venujú tokom energie, a dnes cez ich produkty prechádza viac ako 50 % elektrickej energie na celom svete.

Christian Sauerer – montážne plánovanie

Spoluprácu so spoločnosťou Desoutter sme začali v roku 2009, pretože nás zaujal ich široký sortiment produktov a vysoká úroveň flexibility.

Obrovskou výzvou pri práci s novými systémami bolo vytvorenie správneho programu pre každú skrutku a výber správnej stratégie. Ďalšou výzvou bolo vytvorenie riešení na mieru v spolupráci so spoločnosťou Desoutter pre množstvo polôh skrutiek, ktoré nie sú pre klasické systémy dostupné.

V konečnom dôsledku nám náradie spoločnosti Desoutter prinieslo zvýšenie kvality práce, reprodukovateľnosť výsledkov a zníženie investícií do kvality. Okrem toho sa nám podarilo znížiť počet kusov náradia potrebného pre jednotlivé pracoviská a takisto hlučnosť a čas potrebný na montáž. Analýza výsledkov uťahovania potvrdila opodstatnenosť našich snáh.

Okrem poskytovania náradia máme so spoločnosťou Desoutter podpísanú aj zmluvu o poskytovaní služieb, ktorá zaručuje krátky reakčný čas a použitie tých správnych riešení.

MASERATI TALIANSKO

Spoločnosť Maserati je taliansky výrobca luxusných automobilov, ktorý vždy zohrával významnú rolu v histórii vývoja športových vozidiel a súvisiacej kultúry.

Giovanni Torraca – PIM (manažér pre zlepšovanie procesov) závodu Grugliasco

Spoločnosť Maserati spolupracuje so spoločnosťou Desoutter už tri roky.

Táto spolupráca sa zrodila z potreby rýchleho skompletizovania montážnej linky pri dodržaní nezmenených štandardov na kvalitu a spätnej sledovateľnosti výsledkov získaných v Srbsku.

Boli sme presvedčení, že produkty spoločnosti Desoutter (rad CVI3 a Multi CVIL) budú ideálne dopĺňať naše interné systémy.

Spoločnosť Desoutter splnila všetky naše požiadavky a dodržala požadované štandardy kvality (...).

Zohralo to kľúčovú úlohu pri zabezpečovaní potrebných riešení, najmä pri spustení výroby prototypu Quattroporte, a takisto to umožnilo vytvoriť komunikačný protokol s absolútnou spätnou sledovateľnosťou výsledkov uťahovania.

Bol som prekvapený, keď som sa dozvedel, že spoločnosť Desoutter oslavuej už sté výročie od svojho vzniku: za ten čas sa výrazne etablovali na trhu s automobilmi, čo je pomerne náročný trh!

PSA PEUGEOT CITROËN FRANCÚZSKO

Spoločnosť PSA Peugeot Citroën je francúzsky nadnárodný výrobca automobilov a motocyklov, ktoré sa predávajú pod značkami Peugeot a Citroën. V súčasnosti skupina PSA aplikuje stratégiu, v rámci ktorej sa snaží vyrábať vozidlá v blízkosti ich cieľových trhoch. Jej medzinárodný rast je sprevádzaný zvýšením objemu predaja v Číne, krajinách Latinskej Ameriky a vo zvyšku sveta.

Bernard Verdu – riaditeľ pre uťahovacie postupy

Naša spoločnosť hľadala francúzskeho partnera, ktorý by bol schopný v čo najkratšom čase splniť naše požiadavky týkajúce sa spoľahlivosti a reakčného času a s ktorým by sme dokázali nadviazať partnerstvo v oblasti technologického vývoja konštrukčných riešení pre naše budúce projekty.

Okrem toho, že dodané riešenia vždy spĺňali naše očakávania, naše partnerstvo pretrvalo aj vďaka tomu, že spoločnosť Desoutter je absolútne oddaná nášmu odvetviu a prináša do neho svoju vysokošpecializovanú odbornosť.

Spoločnosť Desoutter dnes oslavuje 100 rokov inovácií a ja môžem s určitosťou povedať, že skupina PSA je hrdá na to, že bola súčasťou tohto dlhoročného úspechu. Filozofia našej spoločnosti je v súlade s filozofiou spoločnosti Desoutter a nezmenila ju ani náročná hospodárska situácia.

RENAULT FRANCÚZSKO

Spoločnosť Renault je francúzsky nadnárodný výrobca automobilov. V jej závodoch sa vyrába široký sortiment osobných a dodávkových vozidiel a v minulosti tiež nákladných vozidiel, traktorov, tankov, autobusov a vlakových vozňov.

Michel Huzé – korporátny technický riaditeľ pre uťahovanie v oblasti hnacích mechanizmov

Hľadali sme alternatívne riešenia k tým, ktoré sme v tom čase používali. Naše vtedajšie riešenia totiž znečisťovali ovzdušie z dôvodu nadmernej spotreby oleja a neboli úplne bezpečné pre operátorov kvôli vysokej úrovni hlučnosti. Takisto sme chceli zjednodušiť činnosti údržby a vyvinúť produkty, ktoré by umožnili interakciu skrutiek s digitálnymi systémami výrobnej linky.

Spoločnosť Desoutter nám umožnila inovovať naše systémy a štandardizovať pracovné postupy a metódy vo viacerých závodoch.

V tom čase naša značka niesla ešte názov Georges Renault a boli sme nadmieru spokojní s efektivitou a dostupnosťou tímu, ktorý nám bol k dispozícii. To je zároveň dôvod, prečo naša spolupráca pretrvala.

Dnes produkty spoločnosti Desoutter využívame nielen pri všetkých našich výrobných linkách, ale takisto v prvotných fázach prototypov.

Ak by som mal odporučiť spoločnosť Desoutter inej spoločnosti, určite by som zdôraznil kvalitu a využiteľnosť ich produktov, jednoduché programovanie, flexibilitu a modulárnu koncepciu údržby.

RENAULT SAMSUNG JUŽNÁ KÓREA

Renault Samsung Motors je juhokórejský výrobca automobilov. Pôvodný názov spoločnosti bol Samsung Motors, ale v roku 2000 sa stala dcérskou spoločnosťou skupiny Renault.

Dongyoung Kim – technológ výrobných postupov

Keď sme vyvíjali dvojspojkovú prevodovku pre naftové motory s nízkym objemom pre model SM5, kúpili sme vidlicové kľúče typu Crowfoot na spoje medzi motorom a prevodovkou. Hľadali sme spoločnosť, ktorá by dokázala reagovať na naše potreby už v úvodnej fáze nového projektu a spoločnosť Desoutter to dokázala.

Najskôr sme vyvinuli novú koncepciu náradia, ale pri použití sa ukázalo byť nevhodné. Aj keď objednávku bolo potrebné vyriešiť vo veľmi krátkom čase, spoločnosť Desoutter dokázala načas zabezpečiť vzorky náradia a takisto podporu potrebnú na splnenie časového plánu v súvislosti s hromadnou výrobou. Ich reakcie boli vždy veľmi rýchle a vždy nám ponúkli riešenie.

S náradím spoločnosti Desoutter sme maximálne spokojní, pretože sa jednoducho používa a konzistentne si udržiava svoju kvalitu.

Dnes spoločnosť Desoutter považujeme za partnera v oblasti riešení, nie iba akéhosi dodávateľa, ktorý sa nám len snaží predať svoje produkty.

TATA MOTORS INDIA

Tata Motors Limited je najväčší indický výrobca automobilov. Je lídrom vo výrobe komerčných vozidiel vo všetkých segmentoch a patrí medzi najúspešnejšie spoločnosti v oblasti výroby osobných, stredne veľkých a úžitkových vozidiel. Takisto je piatym najväčším výrobcom nákladných vozidiel na svete a štvrtý najväčší výrobca autobusov.

Kamaljeet Singh – riaditeľ – oddelenie automobilových projektov

Tata Motors Ltd spolupracuje so spoločnosťou Desoutter už 15 rokov.

Hľadali sme pokročilé technológie, ktorý by boli zároveň robustné, odolné, trvácne a nenáročné na údržbu, ale takisto presné a s vysokou úrovňou spôsobilosti. Okrem toho sme potrebovali riešenia, ktoré by vo všetkých ohľadoch splnili naše požiadavky.

Ceníme si predovšetkým podporu miestnych obchodných zastúpení a technikov, vďaka čomu máme prístup k veľmi rýchlym a relevantným odpovediam.

Spoločnosť Desoutter vždy dodáva produkty načas, niekedy dokonca v predstihu!

Podľa môjho názoru spočíva úspech spoločnosti Desoutter predovšetkým v troch základných faktoroch: v odbornej spôsobilosti a produktivite technického a servisného tímu, vo vysokej kvalite technológií a vynikajúcom pomere ceny a kvality.

TOYOTA AUTO BODY CO. LTD JAPONSKO

Spoločnosť Toyota Auto Body Co., Ltd. sa v rámci skupiny Toyota zaoberá výrobou minivanov, terénnych vozidiel (SUV), komerčných vozidiel a špeciálne vybavených vozidiel. Spoločnosť takisto pracuje na vývoji a výrobe kompaktných elektromobilov, čo rozšíri možnosti mobility ďalšej generácie.

Takehiro Kozaki – riaditeľ skupiny

V roku 2010 sme hľadali alternatívne riešenia týkajúce sa uťahovačiek. Na základe posúdenia nákladov, výkonu, množstva funkcií a technických parametrov sme sa rozhodli pre náradie spoločnosti Desoutter.

V súčasnosti spoločnosť Toyota Auto Body v materskom závode nahradila už 10 % svojho pneumatického náradia za elektrické náradie Desoutter a ich používanie rozširuje aj do dvoch ďalších významných závodov.

Ak by som mal opísať silné stránky spoločnosti Desoutter, použil by som japonský výraz „choudo ii“, ktorý znamená „robiť veci správne“ a zahŕňa dostupnosť, využiteľnosť a úroveň kvality, ktorú nemožno dosiahnuť bez všetkých prostriedkov.

Spoločnosť Toyota Auto Body považuje spoločnosť Desoutter za technologického partnera, ktorý „robí veci správne“. Veríme, že budete aj naďalej pokračovať vo vývoji nových, rovnako kvalitných produktov!

VOLVO GROUP TRUCK OPERATIONS USA

Spoločnosť Volvo je popredný svetový výrobca nákladných automobilov, autobusov, stavebných strojov a pohonných systémov pre námorné a priemyselné využitie. Obchodná jednotka Volvo Group Trucks Technology je hlavným strediskom technického vývoja spoločnosti Volvo, kde prebieha výskum a vývoj motorov a väčšina nákupov pre celú skupinu.

Kunjan Tokekar – manažér – výrobná technika

Keď začiatkom prvého desaťročia 21. storočia začala spoločnosť Volvo spolupracovať so spoločnosťou Desoutter, jej cieľ bol rovnaký ako dnes: byť prvotriednym svetovým výrobcom 11-, 13- a 16-litrových naftových motorov a poloautomatických prevodoviek. Náš záväzok v oblasti kvality je základom všetkých našich činností v oblasti ľudských zdrojov, výrobkov a postupov.

Hľadali sme dodávateľa náradia, ktorý by mal rovnakú víziu ako my a zároveň dostatok osvedčených skúseností, aby nám v tomto náročnom odvetví dokázal poskytovať vynikajúce služby a kvalitnú podporu.

Už od úplného začiatku sa zamestnanci spoločnosti Desoutter snažili pochopiť a prekonzultovať naše potreby, obavy a koncepcie, aby nám mohli ponúknuť riešenia prispôsobené nášmu obchodnému modelu a našim potrebám v oblasti výroby a montáže.

Spoločnosť Desoutter nám takisto poskytla vysokokvalitné služby a podporu, čo nám dodalo istotu a viedlo k oveľa efektívnejšiemu pracovnému prostrediu a výrobe. Nedávno nám dokonca pomohli zorganizovať trojdňové školenie s brainstormingovými cvičeniami, kde sme sa naučili riešiť množstvo problémov týkajúcich sa IT/softvéru a náradia.

Cart

Váš nákupný košík

Položka bola odstránená. Späť