Nový všeobecný katalóg značky Desoutter s nástrojmi a riešeniami pre Priemysel 4.0!

Nový všeobecný katalóg značky Desoutter s nástrojmi a riešeniami pre Priemysel 4.0!


S potešením vám predstavujeme náš nový všeobecný katalóg, ktorý je momentálne dostupný v angličtine, francúzštine, nemčine, taliančine a španielčine. Spolu so všetkými najnovšími nástrojmi a riešeniami koncepcie Priemysel 4.0 tiež odhaľuje úplne nový spôsob čítania „fyzického na digitálne“ použitím technológie rozšírenej reality spoločnosti Desoutter, ktorý vám zjednoduší prácu!

Stiahnite si nový všeobecný katalóg teraz!

CONNECT – naše centrum inteligentnej prevádzky 

CONNECT je platforma, ktorá spravuje všetky položky, činnosti a informácie súvisiace s prácou na montážnej linke, aby urýchlila vašu transformáciu vďaka tomu, že zvýši vašu flexibilitu, produktivitu a čas prevádzky bez prestojov.
Ide o viacnástrojového poskytovateľa: pre každú jednotku stačí v systéme CONNECT aktivovať uťahovaciu jednotku. Uťahovacia jednotka predstavuje ekosystém jedného bezkáblového nástroja spolu so všetkými položkami, úkonmi a informáciami, ktoré sa ho týkajú.

B-FLEX QRX – pokročilý nástroj na viac možností využitia

B-Flex QRX predstavuje nový autonómny akumulátorový nástroj, ktorý:

  • Zlepší vašu produktivitu vďaka zmene uťahovacieho momentu v reálnom čase využitím technológie RFID v závislosti od vybraného nástavca alebo príslušenstva. Dosť bolo chýb!
  • Zlepšite svoju flexibilitu možnosťou využitia rovnakého nástroja na viaceré oblasti použitia s až 6 rôznymi uťahovacími momentmi!

Nová sekcia s názvom "Digitálna skúsenosť"

Objavte naše softvérové riešenia koncepcie Digitálna skúsenosť a prostredníctvom platformy PivotWare správne nastavujte svoje nástroje, zlepšujte svoje merania, zhromažďujte v reálnom čase údaje určené na vykazovanie a sledovateľnosť a riaďte svoje procesy.

Nová sekcia „Riešenia pre inteligentnú továreň pre letecký a kozmický priemysel“

„Letecký a kozmický priemysel je fantastický a extrémne náročný sektor, v ktorom sa dokážu presadiť len vysokokvalifikovaní odborníci a prvotriedne technológie. Výrobu však charakterizujú relatívne malé objemy, dlhé časy cyklov, veľké komponenty a vysoká variabilita výrobných procesov. Tento segment ponúka špecifické výzvy v oblasti rozširovania inteligentných nástrojov a riešení.
Keďže objemy vďaka čoraz väčšiemu cestovaniu ľudí neustále rastú, všetci hlavní výrobcovia potrebujú zvyšovať celkovú efektivitu procesov, obmedzovať náklady na zabezpečenie kvality a časy cyklov spolu s odstránením chýb spôsobených ľudským faktorom. S nástupom inteligentného softvéru a digitálnych sietí môže k tomu teraz výrazne prispieť aj montážne náradie. Ponúka oveľa vyššiu flexibilitu, môže byť prepojené navzájom a takisto s výrobnými systémami výrobcu a s jeho systémami na zabezpečovanie kvality.“
– krátky výňatok z bielej knihy Desoutter Priemysel 4.0

V pozícii trhového lídra na poli pokročilých riešení vŕtania pre letecký a kozmický priemysel naši odborníci každodenne pracujú s najnáročnejšími zákazníkmi pri dosahovaní najvyššej úrovne kvality, produktivity a bezpečnosti, ktoré sú na tomto trhu nevyhnutné. Poloautomatizované nástroje Seti-Tec vyvŕtajú denne tisíce dier v akejkoľvek možnej konfigurácii, pričom k tomu dochádza v tom najnáročnejšom prostredí a pri zabezpečení najvyššej úrovne výkonnosti. Nástroje Seti-Tec sú vytvorené na základe odbornosti a viery vo filozofiu inovácií, modularitu a skúsenosti. Pri rozvoji elektrického radu éVo a ďalšom zlepšovaní možností vŕtania využívajú potenciál elektrických technológií a odborností na tomto poli. Najnovší rad ľahkých multifunkčných koncových efektorov Seti-Tec urýchli transformáciu robotických riešení v montážnych procesoch pre letecký a kozmický priemysel.

Interaktívny katalóg

Hľadajte túto nálepku vnútri nášho všeobecného katalógu a spustite si nástroj Augmented Reality, ktorý je súčasťou mobilnej aplikácie Desoutter Assistant. Získate tieto výhody:

  • Úplné 3D modely
  • Obrázky využitia
  • Videá
  • Návody pre používateľa
  • Náhradné diely
  • ...

Stiahnite si nový všeobecný katalóg teraz!

Cart

Your basket

Item removed. Undo