Zvýšte svoju produktivitu s aplikáciou My Desoutter Cloud na svojom mobilnom zariadení – všetky špecializované informácie týkajúce sa vášho odvetvia budete mať vždy poruke.

My Desoutter Cloud: industry-specific content


Služba My Desoutter Cloud: ponuku spoločnosti Desoutter môžete mať pri sebe aj pri výrobnej linke. Úplne nový, exkluzívny portál je určený partnerom a distribútorom spoločnosti Desoutter. Poskytuje im neustále sa rozširujúce špecializované informácie týkajúce sa nášho odvetvia, ktoré sú prístupné prostredníctvom mobilných zariadení alebo stolných počítačov.

Čo všetko môžete urobiť priamo z obyčajného prehliadača pomocou služby My Desoutter Cloud:

  • Prístup k súborom informácií o produktoch, ktoré boli práve uvedené na trh, a takisto k exkluzívnym školiacim podkladom
  • Vyhľadávanie príručiek pre používateľa ku všetkým produktom
  • Prechádzanie postupov používaných pri servisných zásahoch a opravách
  • Nadviazanie kontaktu s miestnym zástupcom spoločnosti Desoutter
  • Zdieľanie dokumentov s vašimi vlastnými partnermi už v priebehu niekoľkých sekúnd

Okrem toho je k dispozícii aplikácia pre mobilné zariadenia, ktorá poskytuje ďalšie funkcie:

  • Synchronizácia vášho výberu dokumentov a offline prístup k týmto dokumentom (katalógom, technickej dokumentácii, brožúram, videám atď.) pri výrobnej linke alebo na cestách: aplikáciu My Desoutter budete mať vždy pri sebe
  • Upozornenie na pridanie alebo aktualizáciu dokumentu

Požiadajte o účet pre distribútora!

Náš exkluzívny portál pre distribútorov spoločnosti Desoutter poskytuje neustále sa rozširujúce špecializované informácie týkajúce sa nášho odvetvia, ktoré sú prístupné prostredníctvom mobilných zariadení alebo stolných počítačov.

Požiadajte o vytvorenie účtu k službe My Desoutter Cloud

Službu Desoutter Cloud budete mať vždy pri sebe, dokonca aj pri výrobnej linke!

Priamy prístup: www.mydesouttercloud.com My Desoutter Cloud pre Android My Desoutter Cloud pre iOS (iPhone/iPad)

Cart

Your basket

Item removed. Undo