Pokročilé vŕtacie jednotky spoločnosti SETITEC patriacej do skupony Desoutter vám umožnia zvýšiť výkon v oblasti vŕtania: kontrola nad vŕtaním, skrátenie časového cyklu, kontrola kvality...

Vŕtacie jednotky spoločnosti SETITEC


Spoločnosť SETITEC Line ponúka inovatívne, technicky pokročilé riešenia týkajúce sa vŕtania pri montážnych činnostiach v leteckom priemysle, predovšetkým pre poloautomatické vŕtacie postupy.

Pokročilé náradie na vŕtanie

Spoločnosť SETITEC Line bola založená v roku 2005. Špecializuje sa na konštrukciu, výrobu a dodávku montážneho vybavenia pre letecký priemysel, predovšetkým na zariadenia pre poloautomatické vŕtacie postupy.

Stratégia spoločnosti SETITEC Line spočíva v zameriavaní sa jej hlavné oblasti pôsobnosti:

Ďalšie informácie nájdete na stránke seti-tec.com.

Cart

Your basket

Item removed. Undo