Priemyselná revolúcia – od Priemyslu 1.0 až po Priemysel 4.0

Priemyselná revolúcia – od Priemyslu 1.0 až po Priemysel 4.0


Technický pokrok tiež mení spôsob, akým ľudia vyrábajú veci. Zmena výrobnej technológie, ktorá sa úplne líši od tej v minulosti, sa tiež nazýva priemyselná revolúcia. Nové výrobné technológie zásadne zmenili pracovné podmienky a životný štýl ľudí. Čo boli priemyselné revolúcie a kde sa nachádzame teraz? „Od prvej priemyselnej revolúcie k Priemyslu 4.0“

Prvá priemyselná revolúcia sa začala v 18. storočí prostredníctvom využitia pary a mechanizácie výroby. Zatiaľ čo predtým sa nite priadli na jednoduchých kolovrátkoch, mechanizovaná verzia zabezpečila osemnásobok objemu za rovnaký čas. Sila pary bola známa už dávno. Jej využitie na priemyselné účely bolo najväčším prelomom na zvýšenie ľudskej produktivity. Namiesto ručného tkania boli na pohon použité parné motory. Vynálezy, ako napríklad parník alebo (asi o 100 rokov neskôr) parná lokomotíva, priniesli ďalšie obrovské zmeny, pretože ľudia a tovary sa mohli prepravovať na veľké vzdialenosti za menej hodín.

Druhá priemyselná revolúcia sa začala v 19. storočí objavením elektriny a výroby prostredníctvom montážnej linky. Henry Ford (1863 – 1947) prevzal myšlienku masovej výroby z bitúnku v Chicagu: ošípané viseli z dopravných pásov a každý mäsiar vykonal len časť mäsiarskej práce. Henry Ford preniesol tieto princípy do automobilovej výroby a od základu ju zmenil. Zatiaľ čo predtým jedna stanica vyprodukovala celý automobil, teraz sa vozidlá vyrábali v čiastkových krokoch na dopravnom páse – podstatne rýchlejšie a pri nižších nákladoch.

Tretia priemyselná revolúcia sa začala v 70. rokoch 20. storočia prostredníctvom čiastočnej automatizácie pomocou pamäťovo programovateľných ovládacích prvkov a počítačov. Od zavedenia týchto technológií sme teraz schopní automatizovať celý výrobný proces – bez pomoci človeka. Známym príkladom sú roboty, ktoré vykonávajú naprogramované úlohy bez zásahu človeka.

Momentálne prebieha štvrtá priemyselná revolúcia. Vyznačuje sa používaním informačných a komunikačných technológií v priemysle a je známa aj ako „Priemysel 4.0“. Vychádza z výsledkov tretej priemyselnej revolúcie. Výrobné systémy, ktoré už využívajú počítačové technológie, sa rozširujú prostredníctvom sieťového pripojenia a majú takpovediac digitálne dvojča na internete. Umožňujú komunikáciu s inými zariadeniami a výstup informácií o sebe. Toto je ďalší krok v automatizácii výroby. Prepojenie sietí všetkých systémov vedie ku „kyberneticko-fyzickým výrobným systémom“, a preto vznikajú inteligentné továrne, v ktorých výrobné systémy, komponenty a ľudia komunikujú prostredníctvom jednej siete a výroba je takmer autonómna.

Cart

Váš nákupný košík

Položka bola odstránená. Späť