Smart Factory: produkty Desoutter pre továrne budúcnosti

Smart Factory: produkty Desoutter pre továrne budúcnosti


Desoutter 4.0 využíva moderné technológie na automatizáciu montáže a jej flexibilitu – od masovej výroby až po automatizovanú výrobu „Batch Size 1“. Príklad montáže pomocou siete:

Spoločnosti, ktoré ponúkajú širokú škálu výrobkov s rôznymi variáciami, potrebujú flexibilnú výrobu, aby mohli tieto výrobky produkovať s čo najnižšími nákladmi. Flexibilná výroba si vyžaduje vzájomné prepojenie výrobných systémov. Môžu navzájom komunikovať – to je dôležitý krok smerom k automatizácii.

Príkladom výroby z praxe je montážny skrutkovací systém s integrovaným regulátorom CVIR od firmy Desoutter. Regulátor je prepojený s inými systémami – so skrutkovačom, systémom plánovania podnikových zdrojov, ako je napríklad SAP a s komponentom. V závislosti od variantov produktov, ktoré je potrebné zmontovať, sa používajú rôzne komponenty, ktoré si vyžadujú iný program skrutkovania. Pre regulátor CVIR na výber správneho programu skrutkovania je k dispozícii komponent so skenovateľným kódom produktu, ktorý obsahuje tieto informácie. Zodpovedajúci program skrutkovania sa automaticky prečíta zo (SAP) databázy a prenesie sa do regulátora CVIR, ktorý špecifikuje program pre skrutkovač. Pracovník môže nainštalovať komponent v ďalšom kroku. Tieto skrutkovacie údaje sú následne prenesené v reálnom čase na „CVI NET WEB“, ktorý je prepojený s cloudovým softvérom s regulátorom; to znamená, že údaje sú synchronizované a dostupné iným systémom na dokumentáciu alebo analýzu. Používatelia si môžu graficky zobraziť všetky informácie o skrutkových spojeniach vytvorených cez „CVI NET WEB“, analyzovať ich a optimalizovať tak montáž.

Pripojením CVIR k SAP je možné vytvoriť až 500 variantov produktu na jednom pracovisku. Desoutter 4.0 podporuje masovú výrobu s použitím moderných technológií až po výrobu Batch Size 1. 

Získajte viac informácií o súčasnej generácii našich regulátorov vo virtuálnej ukážke CVI3 Vision:

Cart

Váš nákupný košík

Položka bola odstránená. Späť