Desoutter Basic Case Maintenance Solutions

Základná starostlivosť

Menej porúch, dlhšia životnosť

Preventívne údržbové práce
Vrátane náhradných dielov za opotrebovanie na preventívnu údržbu
Kalibrácia
Oprava v dielni Desoutter
Vrátane náhradných dielov na opravu
Telefonická podpora
Opravy na mieste
KPI údržby
Podpora výroby na mieste

Výhody

  • Nižší počet porúch v priebehu času
  • Dlhšia životnosť nástrojov
  • Zachovanie presnosti nástrojov
Desoutter Smart Case Maintenance Solutions

Inteligentná starostlivosť

Zvýšenie úspor z optimalizovanej údržby

Preventívne údržbové práce
Vrátane náhradných dielov za opotrebovanie na preventívnu údržbu
Kalibrácia
Oprava v dielni Desoutter
Vrátane náhradných dielov na opravu
Telefonická podpora
Opravy na mieste
KPI údržby
Podpora výroby na mieste

Výhody

  • Ešte nižší počet porúch
  • Ešte dlhšia životnosť nástrojov
  • Rýchlejší čas obehu a nižšie náklady
  • Pevná ročná cena na jednoduché zostavenie rozpočtu
Desoutter Peace of Mind Maintenance Solutions

Komplexná starostlivosť

Zacielenie na vaše hlavné ciele podnikania

Preventívne údržbové práce
Vrátane náhradných dielov za opotrebovanie na preventívnu údržbu
Kalibrácia
Oprava v dielni Desoutter
Vrátane náhradných dielov na opravu
Telefonická podpora
Opravy na mieste
KPI údržby
Podpora výroby na mieste

Výhody

  • Vrátane výhod Inteligentnej starostlivosti
  • Minimalizovaný čas obehu vďaka uskladneniu náhradných dielov na mieste
  • Technik pracujúci na mieste podstatne znižuje straty z výroby a náklady na prepracovanie

Kako lahko servisiranje in vzdrževanje povečata vašo produktivnost?

SÚVISIACE SÚBORY

Cart

Váš nákupný košík

Položka bola odstránená. Späť