DESOUTTER 4.0

Urýchlite svoju transformáciu

Rozmáhajúca sa digitalizácia v priemyselnom sektore znamená, že nastáva éra inteligentnej výroby. Využívanie senzorov v nespočetne veľkom množstve zariadení a možnosť získavať, prenášať a interpretovať dáta v reálnom čase nám umožňuje doteraz nevídanú úroveň monitorovania a riadenia. Vďaka tomu dokážu operátori komunikovať s náradím a strojovým zariadením ako nikdy predtým. Tento trend sa označuje ako Priemysel 4.0 a spoločnostiam poskytuje oveľa lepší prehľad o ich priemyselných procesoch a umožňuje im identifikovať potenciálne problémy ešte skôr, ako sa vôbec objavia.
V spoločnosti Desoutter sme sa zaviazali pretaviť možnosti Priemyslu 4.0 do vylepšených produktov a služieb, ktoré našim zákazníkom a partnerom prinesú maximum výhod. Priemysel 4.0 má potenciál transformovať spôsob, akým spoločnosti fungujú: od zníženia počtu prestojov až po flexibilnejšie výrobné procesy s nižšími nákladmi.
Táto špecializovaná biela kniha je bránou k vašej ceste transformácie. Nájdete v nej vysvetlenie vzniku konceptu Priemysel 4.0 v globálnom kontexte a špecifikovanie jeho dosahu na výrobné prostredie. V konečnom dôsledku je to príbeh o tom, ako môže spoločnosť Desoutter spolupracovať so svojimi partnermi na vytvorení inteligentnejšej výroby budúcnosti.

Definícia Priemyslu 4.0
Koncept Priemysel 4.0

Definícia Priemyslu 4.0

Z globálneho pohľadu Priemysel 4.0 (Industry 4.0) predstavuje digitalizáciu výroby. Označenie 4.0 odkazuje na historický kontext, pretože táto fáza vývoja sa považuje za štvrtú priemyselnú revolúciu. Prvá priemyselná revolúcia sa vyznačovala mechanizáciou s využitím vody a pary, druhým stupňom bolo rozbehnutie pásovej výroby s využitím elektrickej energie a treťou priemyselnou revolúciou sa označuje vzostup počítačov a automatizácia výroby. V súčasnosti zažívame štvrtú obrovskú transformáciu výroby – vznik naozaj inteligentných závodov s digitálnymi aj fyzickými systémami a komunikáciou prostredníctvom internetu vecí (IoT).
Podľa globálnej konzultačnej spoločnosti McKinsey je Priemysel 4.0 poháňaný štyrmi identifikovateľnými technologickými trendmi:

  • Obrovský nárast objemov dát, výpočtového výkonu a konektivity, najmä rozmach nových sietí WAN s nízkou spotrebou
  • Rozmach analytiky a nástrojov BI
  • Nové formy interakcie medzi ľuďmi a strojovým zariadením ako napríklad dotykové používateľské rozhrania, systémy rozšírenej reality a zariadenia na nosenie na tele
  • Zlepšenia v oblasti prenosu digitálnych pokynov do fyzického prostredia ako napríklad pokročilá robotika a 3D tlačiarne.

Koncept Priemysel 4.0

Zrod priemyslu 4.0

Za kolísku Priemyslu 4.0 sa všeobecne považuje Nemecko, pričom názov tohto konceptu vychádza z národnej strategickej iniciatívy, ktorá mala za cieľ vytvoriť z Nemecka popredného poskytovateľa pokročilých výrobných systémov. Nemecký výrobný priemysel je jedným z najsúťaživejších na svete a je podporovaný sieťou najmodernejších závodov pre výskum a vývoj.
Nemecko sa môže pochváliť veľmi silným strojárenským a výrobným priemyslom, rozsiahlymi IT možnosťami s globálnym významom a know-how v oblasti integrovaných systémov a automatizácie. Vďaka tomu má veľmi dobrú pozíciu na posilnenie svojho popredného globálneho postavenia v oblasti vývoja technológií pre Priemysel 4.0.


Zrod Priemyslu 4.0
USA a inteligentné závody
Koncept Priemysel 4.0

USA a inteligentné závody

Nemecko síce začalo diktovať tempo v oblasti zavádzania Priemyslu 4.0 a rozmachu inteligentných závodov, ale v súčasnosti musí o prvenstvo v tejto oblasti tvrdo bojovať s USA, ktoré plánujú v najbližších piatich rokoch investovať do digitalizácie výroby oveľa viac ako hociktorá iná krajina alebo hoci celý región. V USA je Priemysel 4.0 známy viac ako priemyselný internet vecí (IIoT – Industrial Internet of Things). Vďaka tomuto rýchlemu rozvoju technológií v oblasti výrobného prostredia sa mnohé americké firmy usilovne pripravujú na masívne zmeny, ktoré ich čakajú.
Podľa správy From Data to Action (Od údajov k činom) časopisu Harvard Business Review je interná firemná kultúra tým najnáročnejším aspektom, ktorému budú musieť spoločnosti na svojej ceste k inteligentnejším závodom čeliť. Aby mohol Priemysel 4.0 dosiahnuť svoj maximálny potenciál, spoločnosti musia vytvoriť nespochybniteľný zdroj údajov o výkonnosti a umožniť všetkým osobám s rozhodujúcou právomocou získavať dáta v reálnom čase. Filozofiu prijímania rozhodnutí na základe faktov s využitím kvantitatívnych výrobných údajov bude potrebné zakoreniť do všetkých úrovní manažmentu.


Koncept Priemysel 4.0

Koncept China Manufacturing 2025

Napriek tomu, že Čína je aj naďalej najväčší svetový výrobca, pokiaľ ide o implementáciu Priemyslu 4.0 zaostáva ázijský veľkovýrobca za svojimi hospodárskymi rivalmi z Európy a Severnej Ameriky. Sú za tým predovšetkým historické faktory: zatiaľ čo sa napríklad Nemecko tradične zameriavalo na pokročilé výrobné systémy, sila Číny sa vždy skrývala najmä v oblasti menej kvalitných finálnych produktov globálneho výrobného sektora, kde je kľúčovým faktorom cena. To malo za následok pomerne výraznú nerovnováhu v niektorých oblastiach: napríklad v súčasnosti pripadá na 10 000 továrenských pracovníkov v Číne v priemere len 14 priemyselných robotov, zatiaľ čo v Nemecku to je 282.
Ale časy sa menia... A poriadne rýchlo. Náklady na pracovnú silu a suroviny sa v Číne začínajú zvyšovať z dôvodu obáv o životné prostredie a kvôli obmedzeným zdrojom. Takisto sa na scéne objavili ďalší nízkorozpočtoví rivali. Pozícia Číny ako „svetovej továrne“ je ohrozená. V dôsledku toho sa teraz čínska vláda snaží preraziť cestu alternatívnemu vývoju, nahrádza zastaralé výrobné zariadenia a investuje do moderných technológií využívajúcich priemyselný internet vecí (IIoT).


Koncept China Manufacturing 2025
Konečná montáž
Automobilový priemysel a internet vecí (IoT)

Konečná montáž

Automobilový priemysel v súčasnosti signalizuje rastúci dopyt po riadení procesov s cieľom ešte viac zvýšiť kvalitu výrobných postupov a zároveň znížiť prevádzkové náklady. Toto odvetvie víta nástup éry Priemyslu 4.0 s absolútnou eufóriou.
Automobilový sektor je hnacou silou inovácií a už dnes sa v ňom implementujú zmeny v oblasti automatizácie, výmeny dát a výrobných technológií s výhľadom na budúce príležitosti.
Spoje kľúčové z hľadiska bezpečnosti sa už v súčasnosti monitorujú a analyzujú a získané dáta sa používajú na optimalizáciu procesov. Senzory získavajú dáta z procesov a v reálnom čase ich ukladajú do databáz vyššej úrovne.


Automobilový priemysel a internet vecí (IoT)

Montáž u priamych dodávateľov

Priemysel 4.0 je poháňaný internetom vecí (IoT) a dodávateľom automobilových komponentov sľubuje výrazné úspory v oblasti nákladov. Postupujúca digitalizácia prináša tomuto sektoru nástroj, aby dokázal lepšie reagovať na neustále rastúci tlak trhu. Kľúčovými faktormi sú znižovanie prestojov systému, zefektívňovanie výroby prostredníctvom automatizácie a optimalizácie zdrojov a znižovanie nákladov na údržbu. Priemysel 4.0 podporuje flexibilné procesy, zvyšuje konkurencieschopnosť a sľubuje nové príležitosti predaja.
V závodoch na výrobu komponentov implementácia Priemyslu 4.0 predstavuje značný potenciál, najmä v oblasti prediktívnej údržby. Nepretržité získavanie a analyzovanie dát z procesov umožňujú predpovedať prípadné zlyhania závodu a systému, zlepšiť neefektívne postupy a zvýšiť produktivitu.


Montáž u priamych dodávateľov
Inteligentné výrobné závody leteckých spoločností
Inteligentné výrobné závody leteckých spoločností

Inteligentné výrobné závody leteckých spoločností

Letecký a kozmický priemysel je fantastický a extrémne náročný sektor, v ktorom sa dokážu presadiť len vysokokvalifikovaní odborníci a prvotriedne technológie. Výrobu v tomto odvetví charakterizujú relatívne malé objemy, dlhé časy cyklov, veľkorozmerné komponenty a vysoká variabilita výrobných postupov. To je zároveň dôvod prečo prináša špecifické výzvy, pokiaľ ide o rozšírenie používania inteligentných nástrojov a riešení.
Ľudia však stále viac a častejšie cestujú a objemy objednávok v súlade s tým rastú. Preto musia všetci kľúčoví výrobcovia pôvodných zariadení (OEM) zvyšovať celkovú efektivitu procesov, obmedzovať náklady na riadenie kvality a časy cyklov a vylúčiť ľudský faktor ako zdroj chyby. S nástupom inteligentného softvéru a digitálnych sietí môže k tomu teraz výrazne prispieť aj montážne náradie. Ponúka oveľa vyššiu flexibilitu, môže byť navzájom prepojené medzi sebou a takisto s výrobnými systémami výrobcu a s jeho systémami na zabezpečovanie kvality.


Priemysel 4.0 vo všeobecnej priemyselnej výrobe

Veľká výzva

Zákazníci zo sektora všeobecnej priemyselnej výroby majú záujem o inovatívne, jedinečné, vysokokvalitné a nákladovo efektívne produkty. V tomto sektore je obrovská konkurencia, ktorá ponúka podobné produkty s kratšími životnými cyklami z dôvodu nového technologického pokroku. Preto sú na všeobecnú priemyselnú výrobu kladené vysoké nároky týkajúce sa rýchlej výroby nových, inovatívnych produktov. My sa o to snažíme úplnou digitalizáciou životného cyklu produktového vývoja. To nám na druhej strane umožňuje poskytovať zákazníkom presnú sledovateľnosť, kontrolu kvality a nákladovo efektívne nové produkty. Pri digitalizácii životného cyklu produktu je potrebný úplný digitálny dátový model. Aby splnili tieto požiadavky, priemyselné spoločnosti sa spoliehajú na inteligentnú a prispôsobiteľnú výrobu. Široké portfólio produktov je integrované do systémov, senzorov a pohonov, ktoré sú navzájom poprepájané cez internet.


Priemysel 4.0 vo všeobecnej priemyselnej výrobe
Biela kniha Desoutter 4.0
Biela kniha Desoutter 4.0

Urýchlite svoju transformáciu

Biela kniha Desoutter 4.0 vám predstavuje víziu spoločnosti Desoutter, ktorá vám pomôže urýchliť transformáciu vášho podniku využitím konceptu Priemysel 4.0.
Desoutter 4.0 vám ponúka viac ako len jedinečné riešenie, poskytuje vám prepojené produkty a skúsenosti. Stiahnite si bielu knihu Desoutter 4.0: Urýchlite svoju transformáciu a zvýšte čas prevádzky bez prestojov, flexibilitu a produktivitu výroby.


Dôverujú nám

Toyota

So spoločnosťou Desoutter spolupracujem už od roku 2012, kedy sme prvýkrát začali používať akumulátorové montážne náradie radu E-LIT na výrobnej linke pre vozidlá Toyota Prius. Podľa môjho názoru implementácia Priemyslu 4.0 v našom závode zlepší komunikáciu medzi jednotlivými riešeniami. Snažíme sa o dobré výrobné prostredie, ktoré sa dá jednoducho riadiť, má výbornú kontrolu kvality a jednoduché postupy vykazovania.

Verím, že riešenia spoločnosti Desoutter týkajúce sa Priemyslu 4.0 pomáhajú zjednodušovať komunikáciu medzi jednotlivými typmi náradia a takisto externými riešeniami s cieľom zdokonaliť výrobný proces. V súčasnosti na našej montážnej linke používame náradie radu E-Pulse spoločnosti Desoutter, keďže ich vysoká rýchlosť a nízka reakcia krútiaceho momentu spĺňajú naše požiadavky. V budúcnosti plánujeme ešte viac rozšíriť používanie náradia bez káblov. V ideálnom prípade bude naše akumulátorové náradie komunikovať medzi sebou a takisto s ERP závodu.

Jaguar Land Rover

Náradie a riešenia týkajúce sa uťahovania od spoločnosti Desoutter využívame v našom závode v Changshu v priestoroch, kde prebieha konečná montáž. V súčasnosti inštalujeme riešenia systému PivotWare na riadenie procesov v strategických oblastiach od spoločnosti Desoutter. Umožňujú nám zabezpečiť rôzne komplexné výrobné požiadavky a naši operátori sa vďaka tomu môžu zameriavať na správnu realizáciu tých najkomplikovanejších postupov a zvyšovať tak celkovú kvalitu. Pre nás sú koncepty Priemysel 4.0 alebo China Manufacturing 2025 ďalším krokom v zlepšovaní konektivity.

Chceme bezproblémovo prepájať naše zariadenia, aby sme dokázali vytvoriť efektívnejšie výrobné systémy, ktoré nám následne pomôžu vyrábať lepšie produkty a rýchlejšie plniť požiadavky našich zákazníkov. Z našej druhej budovy, v ktorej bude prebiehať konečná montáž, plánujeme spraviť inteligentnú dielňu.

Spoločnosť Desoutter nám pomáha vytvoriť plne prepojenú sieť náradia, v ktorej máme okamžitý prístup k údajom o výkonnosti nášho náradia a uťahovacích systémov, aby sme dokázali s predstihom identifikovať a vyriešiť prípadné problémy.

Hella

V spoločnosti Hella Autotechnik navrhujeme nové procesy a pretvárame ich do reality, ale takisto zdokonaľujeme už existujúce procesy. So spoločnosťou Desoutter sme začali spolupracovať ešte v roku 2007, keď sme hľadali pokročilé technológie na zdokonalenie našich výrobných postupov. Spoločnosť Desoutter nám predstavila inovatívne riešenia na mieru a pomohla nám splniť naše ciele. Veríme, že Priemysel 4.0 pre nás predstavuje vynikajúcu príležitosť na posilnenie našich výrobných schopností a využitie technologických výhod, čo nám pomôže vyvíjať a vyrábať produkty ešte rýchlejšie, s nižšími nákladmi a väčšou presnosťou.

Pripravujeme sa na zavedenie softvéru PivotWare na riadenie procesov od spoločnosti Desoutter a dúfame, že nášmu tímu pomôže rýchlejšie pochopiť naše výrobné postupy a pomôže im pri dodržiavaní pracovných pokynov. Dôverujeme riešeniam spoločnosti Desoutter týkajúcim sa Priemyslu 4.0 a veríme, že nám poskytnú inteligentné nástroje na zlepšenie konektivity, integrácie a spolupráce.

Skoda

Prémiové priemyselné náradie spoločnosti Desoutter používame už naozaj dlho, pretože vysoká kvalita, inovatívny dizajn a konektivita ich odlišujú od konkurencie. Mám špecifickú zodpovednosť za náradie, vrátane nákupu nového vybavenia, príslušného servisu a údržby.

Pre mňa osobne Priemysel 4.0 znamená nové technológie na zjednodušenie automatizácie, robotiky a geolokácie. V našom závode sme s implementáciou Priemyslu 4.0 ešte nezačali, ale už na nej pracujeme. Využívame ponuku služieb Smart Start od spoločnosti Desoutter, čo je veľmi užitočný inštalačný nástroj vytvorený na mieru, a takisto akumulátorové náradie pre vyššiu flexibilitu a mobilitu.

Honda

V závode spoločnosti Honda v Bangkoku mám na starosti starostlivosť o náradie. So spoločnosťou Desoutter spolupracujeme už od roku 2010, kedy sme na montážnej linke prvýkrát začali používať olejovacie pulzné náradie Desoutter. V súčasnosti využívame riešenia spoločnosti Desoutter spoločne s akumulátorovým náradím na optimalizáciu flexibility montážneho postupu. Zameriavame sa na skracovanie času potrebného na uvedenie na trh a v blízkej budúcnosti plánujeme zvýšiť automatizáciu našich montážnych liniek a zdokonaliť používateľské rozhranie operátora.

Verím, že vďaka implementácii Priemyslu 4.0 sa z nás stane ešte atraktívnejší partner na spoluprácu, budeme efektívnejší a dokážeme lepšie reagovať na špecifické požiadavky našich zákazníkov. Spoločnosť Desoutter považujem za inovatívnu firmu, ktorá aktívne pracuje na implementácii Priemyslu 4.0 v Thajsku.

SAAB

Verím, že spoľahlivé náradie a inovatívne montážne riešenia spoločnosti Desoutter, ktoré nám pomáhajú zvyšovať produktivitu, sú v montážnom sektore o krok pred konkurenciou. Už viac ako desaťročie používame malé manuálne vŕtačky spoločnosti Desoutter a posledné tri roky používame aj elektrické náradie na vŕtanie SETITEC, predovšetkým automatické vŕtacie jednotky.

V súčasnosti sme vo fáze validácie pri testovaní riešení spoločnosti Desoutter týkajúce sa Priemyslu 4.0 vrátane geolokácie, čítačiek QR kódov, systémov PivotWare na riadenie procesov a nového softvéru. Cieľom je dosiahnuť, aby operátori, HMI a náradie medzi sebou dokázali komunikovať.

Ford

Ford už veľmi dlho používa produkty spoločnosti Desoutter vo svojom závode v tureckom meste İnonu a ja s týmto náradím pracujem od svojho príchodu pred siedmimi rokmi. Vyrábame motory pre nákladné a komerčné vozidlá a implementácia Priemyslu 4.0 je pre nás veľmi dôležitá, pretože nám umožňuje optimalizovať efektívnosť našich výrobných liniek a zaisťovať bezpečnosť výrobných postupov. V súčasnosti využívame čítačku čiarových kódov spoločnosti Desoutter s pokročilým riadiacim programom a všetko naše náradie je kvôli sledovateľnosti prepojené s riadiacimi jednotkami CVI NET WEB.

Aj keď implementácia Priemyslu 4.0 zaberie istý čas, postupne k tomu smerujeme. V tomto ohľade si myslíme, že riešenie PivotWare na riadenie procesov od spoločnosti Desoutter má obrovský potenciál.

Geely

So spoločnosťou Desoutter spolupracujeme už od roku 2010 a v súčasnosti využívame ich riadiace jednotky CVI NET WEB na zabezpečovanie sledovateľnosti údajov v reálnom čase vo viacerých našich závodoch v Číne. Inteligentné náradie a databáza spoločnosti Desoutter nás pravidelne upozorňujú na potrebu vykonania proaktívnej údržby s cieľom optimalizovať výkonnosť závodu.

Digitálny závod je nevyhnutnou podmienkou pri prechode na inteligentný závod. V rámci našej stratégie týkajúcej sa Priemyslu 4.0 zhromažďujeme najdôležitejšie údaje z našich závodov, kde prebieha konečná montáž, s cieľom optimalizovať montážne postupy. Ďalším krokom je investícia do automatizácie strojových zariadení a robotických technológií.

LS Cable Systems

Ja mám na starosti implementáciu výrobného a technického plánu našej spoločnosti, čo je kľúčový faktor zvýšenia produktivity. V súčasnosti využívame riešenia spoločnosti Desoutter spolu s naším interným programom na riadenie procesov, aby sme dokázali vedeli zabezpečiť sledovateľnosť všetkých kritických činností.

Myslím si že koncepty SMART Factory a Priemysel 4.0 umožňujú lepšie zdieľanie dát, zlepšujú konektivitu a zjednodušujú monitorovanie a riadenie jednotlivých aplikácií. Síce ešte nemáme plán na implementáciu Priemyslu 4.0 v celej spoločnosti, ale už na ňom pracujeme! Poznáme riešenia spoločnosti Desoutter týkajúce sa Priemyslu 4.0, pretože sme niekoľko rokov spolupracovali s kórejským tímom tejto spoločnosti.

Cart

Váš nákupný košík

Položka bola odstránená. Späť